Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Vestlandet grunnet mye regn og stor snøsmelting NVE

Gyldig for: 2017-12-05. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Se statusoppdatering og grafer med sanntidsdata, på forsiden av varsom.no.

Type

Jordskred

Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Nedbøren kommer som snø natt til tirsdag og går over til regn ettersom temperaturen øker utover tirsdag. Største nedbørsmengder ventes i løpet av tirsdag og natt til onsdag. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 100 mm fra onsdag morgen til torsdag morgen, og 60 mm torsdag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t).

Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatte. Faren for jord-, sørpe- og flomskredfare øker tirsdag ettermiddag. Gjeldende prognosene viser at faren vil være vedvarende til og med natt til fredag.

Fare for utløsning av sørpeskred (Strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp).

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Hold deg oppdatert om utvikling av været. Følg med værprognoser på yr.no samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.
Regn
Snøsmelting

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartinfo

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).