Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Vestlandet grunnet mye regn og stor snøsmelting NVE

Gyldig for: 2017-12-05. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Se statusoppdatering og grafer med sanntidsdata, på forsiden av varsom.no.

Type

Jordskred

Det ventes mye regn over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 120-150 mm på 24 t. Største nedbørsmengder ventes i løpet av tirsdag og natt til onsdag. Lokalt ventes nedbørsintensiteten å være 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 60-70 mm/24t fra onsdag morgen til torsdag morgen, og stedvis over 60 mm torsdag. Nedbør skal minke litt tidlig onsdag, for deretter å øke igjen fra onsdag kveld og hele torsdag formiddag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t). Faren for jord-, sørpe- og flomskredfare øker fra tirsdag ettermiddag.

Fare for utløsning av sørpeskred (Strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp).

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Hold deg oppdatert om utvikling av været. Følg med værprognoser på yr.no samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.
Det ventes mange skredhendelser. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og betyr en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Varslingsområde

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).