Varsel fra Meteorologisk Institutt

Moderat skogbrannfare i Vestlandet MET

Gyldig fra: 16.04.2019 14:00. Publisert: 16.04.2019 11:26
Gyldig til: 20.04.2019 14:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gras- og lyngbrannfare i område utan snødekke.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.04.2019 14:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%