Varsel fra Meteorologisk Institutt

Moderat skogbrannfare i Østafjells MET

Gyldig fra: 14.04.2019 12:00. Publisert: 14.04.2019 09:30
Gyldig til: 16.04.2019 14:00.

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder i lavlandet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.04.2019 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart