Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast i Troms og Vest-Finnmark med Vidda MET

Gyldig fra: 11.01.2019 18:00. Publisert: 11.01.2019 04:56
Gyldig til: 12.01.2019 04:00.

Varseltype

Vind

Fra fredag kveld ventes nordvestlig liten storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s, vesentlig lengst nord og øst i Troms, og vest i Vest-Finnmark med Vidda.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.01.2019 18:00:00
12.01.2019 04:00:00
Konsekvens Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde.
Råd Vær forsiktig når du ferdes utendørs.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%