Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn i Hordaland og Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 12.10.2018 23:00. Publisert: 11.10.2018 12:00
Gyldig til: 15.10.2018 02:00.

Varseltype

Regn

Lørdag og søndag ventes mye regn. Det ventes 70-100 mm/24t, og 120-150mm/48t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.10.2018 23:00:00
15.10.2018 02:00:00
Konsekvens Se www.varsom.no for mer informasjon.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%