Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger i Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark MET

Gyldig fra: 10.09.2018 05:00. Publisert: 09.09.2018 12:06
Gyldig til: 10.09.2018 12:00.

Varseltype

Styrtregn

Fra tidlig mandag morgen til mandag ettermiddag lokalt kraftig nedbør. Stedvis 25 mm/1 time og 30-50 mm/3 timer, men store variasjoner.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 10.09.2018 05:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%