Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger i Sør-Trøndelag MET

Gyldig fra: 12.07.2018 12:00. Publisert: 11.07.2018 10:55
Gyldig til: 13.07.2018 00:00.

Varseltype

Styrtregn

Torsdag ettermiddag og kveld er det ventet lokalt kraftige regnbyger med torden i indre strøk sør for Trondheimsfjorden.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.07.2018 12:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%