Flom

Generelt trygge forhold NVE

Gyldig fra: 02.12.2018 07:00:00. Publisert: 02.12.2018 07:59:00.
Gyldig til: 03.12.2018 06:59:59.

Jordskred

Generelt trygge forhold NVE

Gyldig fra: 02.12.2018 07:00:00. Publisert: 02.12.2018 09:06:00.
Gyldig til: 03.12.2018 06:59:59.

Her finner du NVEs aktive varsler om flom- og jordskredfare, samt landbaserte naturfarevarsler fra Meteorologisk institutt. (regn, styrtregn, vind, hav-vannstand, skogbrann og polare lavtrykk).

Tlf. 404 36 000 (ikke sms)

08.00-21.00 alle dager

Tlf. 400 28 777 (ikke sms)

08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid).

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell)
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).