Flood warning yellow level for Sogn og Fjordane og Hordaland NVE

Valid for: 2018-10-15. Published: . Next forecast before:

Oppdatert informasjon - .

Varselet for øvre deler av Ottavassdraget, deler av Sogn og Fjordane og Hordaland er nedgradert til grønt.

Oppdatert informasjon - .

Flomvarselet på rødt nivå er utvidet med Vågå og Sel kommune

Oppdatert informasjon - .

Flomvarsel på oransje nivå utvides til å gjelde berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig vannføringsøkning i natt. Se oppdatert varsel på varsom.no kl 11.

Type

Flood

Warning level meaning Local flooding and/or erosional damage due to rapid increase of discharge in streams/ small rivers, ice drift, ice in streams/rivers and frozen soil. High flow/water level in comparison to normal seasonal variations. Water discharge close to orange level. Challenging situation that requires monitoring and may cause local damages within the warning area.

Water flow rates

The warnings are valid from 07.00  - 07.00 (08.00 - 08.00 during daylight savings).

Updates: Monday - Friday before 11.00 and 15.30. Saturday and Sunday before 11.00

Rain
Snowmelt

08.00-21.00 every day

Phone: +47 404 36 000

08.00 - 21.00 every day

Phone: +47 400 28 777