Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-03-17

3
Considerable
Published:

Conditions are dangerous. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from north., change to breeze from the northeast during renoon.
-14 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-12 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 21:15

466 masl

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snow Cover

Massiv snøtransport inn i SV sektor. Vind 10 m/s fra NØ. Vinbanket overflate i S-Ø sektor.

ObsID: 186832

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:45

221 masl

Lynum (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum

Weather

No precipitation 0 °C 8 m/s from N ↓ 40% clouds Bakkefokk og vindtransport av snø over skoggrensa på snaufjellet.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skikkelig drønn og kollaps som forplanter seg på myrområder rundt Storelva skistadion. Men observerer ikke det videre opp gjennom skogen.

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bakkefokk over skoggrensa og en god del snø tilgjengelig for vindtransport. Fersk myk fokksnø. Skikkelige drønn i snøen på myrområder rundt Storelva skistadion - svakt lag over skarelaget som kollapset. Gravde i skoggrensa og der lå skarelaget på 62 cm og vanskelig å påvirke. Ingen utslag på ECT. Fersk fokksnø på snaufjellet som er hovedproblemet her.

ObsID: 186776

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:14

37 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåvardT@met

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium W Skred i skogen over Lunheim. Ser fjernutløst ut. Kun sett fra stuevinduet.

ObsID: 186768

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:06

92 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release NE Dette skredet hadde ikke gått kl 11 i dag, så det på vei hjem igjen.

ObsID: 186765

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 15:22

245 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  harvey@ObsKorps

Avalanche Observation

17. Mar 00:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 325 masl and ended at 234 masl 200 m wide fracture Steep slope gått sannsynligvis på kantkorn over skare. Gått mellom 1000 og 1530

ObsID: 186758

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 13:53

188 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fire personer tett samlet

ObsID: 186923

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 12:00

792 masl

kjetims@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjetims@regobsTroms

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Grov en rask profil ned til gammel hard skare. Over denne gamle skara fra forrige mildvær lå det ca 2cm sukkersnø. 10cm ubunden på topp, så er lag fokksnø på 20cm, deretter et 15cm hardt fokksnølag over sukkersnøen. Utbredelsen av sukkersnøen er ellers ukjent på fjellet ettersom jeg kun grov her. Isolert blokk gikk til brudd ved moderat belastning.

ObsID: 186800

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 11:15

337 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Kraftig snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Store toppskavler
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkorn over skarelaget er mindre utviklet her enn indre Troms men ser ut til å være utbredt også her og vil være lett å løse ut overliggende flak. Relativt mye vind i dag transportere en god del snø til leområder os danne flak. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Det er lite temp gradient rundt skarelaget så der er ikke ventet særlig utvikling av kantkorn Forecast correct

Weather

Snow 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Vind styrke variere mye og var enda sterkere i kastene

Snow Cover

Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Til tider kraftig snøfokk. Over Skarelaget fra 24. Feb er det 1cm kantkornlag med må krystaller <1mm. Over dette fokksnø. Over ca. 500m er mye vind påvirket og en del steder finnes nedføyket løssnø

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: 30 -40cm løssnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 200 masl

ObsID: 186709

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 10:08

336 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Coloumn Test

ECTP30@60cmQ1 Good Løsnet med knyttneven på tredje slag. Altså 33 slag.

ObsID: 186674

Tromsø / glimtinden, Ringvassøy

Snow

17.03.2019 kl. 10:07

225 masl

mbie@obskorps (*****)

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity det ble ikke observert skredaktivitet i området Glimtinden, Glimfjellet, Nordfjellet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable det er ikke observert skred i omradet. Stabiliteten virker å være middels god. Kantkornlag vil fortsatt utvikle seg ved gjeldende temperatur og værmelding. Snøtransport inn i leheng i sør til vestlige eksposisjoner vil øke risikoen for skred ved liten tillegsbelastning. utviklingen av kantkorn i snødekket vil fortsette og pålagring av snø i leheng vil være mulig ved gjeldende værmelding Forecast correct Det er observert flere drønn i snødekket i og rett under tregrensen, noen som indikerer stor utbredelse av kantkorn i snødekket. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Varslet faregrad er riktig, men ligger på en lav grad 3.

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NE ↙ 90% clouds varierende vind opp til 8-10m/s. snøbyger. Det er kommet ca 10cm snø siste døgn.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Under tregernsen mye løs ubunden snø. over tregrensen vekslende hard og myk fokksnø. stedvis avblåst og hard skare over rygger og eksponert terreng

Danger Sign

Whumpf sound Det ble observert flere drønn i snøen rett under og ved tregrensen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Det er observert kantkornlag over skare og i fokksnøen. Noe usikker på utbredelse men bekreftet utbredelse i øst/sørøstlige eksposisjoner

ObsID: 186848

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.