Avalanche forecast for Trollheimen Friday 2019-02-22

2
Moderate
Published:

Increasing temperatures leads to higher avalanche danger. A weak layer deep in the snow pack can now become more active and increase the chance for natural released avalanches.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.02.2019 kl. 13:15

997 masl

Rune (Unknown)

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Drizzle 8 °C 2 m/s 50% clouds Mildt og regnbyger

ObsID: 182669

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.02.2019 kl. 12:26

1360 masl

thoresb@nortind (***)

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

1 °C 3 m/s from SW ↗ 70% clouds

ObsID: 182523

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.02.2019 kl. 06:39

1013 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

22. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Eit problem kun dersom varmen trenger ned i kantkornet. Dersom temperatur som no vil den kun virke stabiliserande.

Weather

Rain 1 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds Underkjølt regn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind og snøfokk over 1000 onsdag la opp ein del fokksnødyner som no er stabilisert med mildværet. Tidlegare skarelag i topp av snødekke har blitt spist opp av kantkorn, så på dette høgdenivå er det godt skiføre. Underkjølt regn gir ei glasering på topp, dette virker kun stabiliserande no. Varmen gir seg på ca 1100, og derfra og opp vil det truleg være meir intakt lagdeling. Snødekket framstår spenningslaust. Det skal mykje til å påvirke kantkornlaga med varme, men dersom regn og varme i kombinasjon, kan ein sjå for seg at kantkornet vil utgjere ein "grautaktig" masse som kan gå som våte flak ved første gjennomfukting. Dersom jamn oppvarming utan regn vil det virke kun stabiliserande. Forecast correct Fint!

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Mildværsgrense på ca 1100

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed

ObsID: 182427

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.02.2019 kl. 13:16

1081 masl

Gunne@SVV (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Profil 1000 MOH ø heng; 13 cm RG(4f-1f) over 10cm RG(p) over 7 cm RG/RGxf(4f) over 50 cm MF(k) over 50 cm RG(p). Gravde ikke til bunn. Fikk lett utslag på lille blokktest nederst i RG/RGxf laget selv om dette laget er noe fuktig, se bilde. Q2(Q1) bruddflate. Snøpakka er i alle fall fuktig 1,5 m ned.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Var 1100 MOH for det meste i NØ-Ø heng i dag. Overkant av 1 m med snø på flat mark i dette området. Fokksnø og siste nysnø har lagt seg ut i legeng og mange steder ligger det ca. 30 cm relativ myk fokksnø/nysnø over gammelt snødekke. Øverste del av fokksnø/nysnø er fuktig høyt til fjells, men over 1100 MOH er nedre del nesten helt tørr. Lett utslag på lille blokktest i nedre del(ca. 30 cm under snøoverflate) på 1000 MOH. Dette viser at det kan være mulig for våte flakskred opp til mildværsgrensa. Fra 800 MOH finnes det sjiktoverganger i fokksnø. Tar derfor med våte flakskred som et skredproblem i dag, men blir fort stabilisert med mildværet. Gammelt snødekke bærer preg av tykke harde lag av skare og tine/fryse snø samt fuktige lag med finkornet fokksnø og gamle kantkornlag(som nå er ødelagt). Skredproblemet finnes kun i den siste snøen. Litt i tvil om faregraden er 1 eller 2. I natt og formiddag var nok faregraden 2 i denne delen av regionen, men har nok avtatt til 1 i løpet av dagen pga mildværet. Minkende i løpet av dagen. Forecast correct Bra beskrivende varsel, men kan vurdere å ta med våte flakskred som et skredproblem i områder som har fått mest snø de siste dagene. Skredfaren var trolig for lav i denne delen av regionen i natt og formiddag

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1300 masl

Wet slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW between 1300 masl and 800 masl Kan gå enkelte våte flakskred i sjiktoverganger i fokksnø opp til mildværgrensa

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed Profil 1000 moh Ø heng

ObsID: 182357

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.02.2019 kl. 11:28

960 masl

Gunne@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gunne@SVV Comment:  Ligger flere steder 30 cm snø over gammelt snødekke i NØ heng. Tatt mot nord

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 2 °C 1 m/s from W → Lett regn i starten. Opphold nå. Nesten ikke vind på 1000. MOH. + 2 her nå

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Moist Total snødybde for området er litt over 1 meter på flat mark. Ligger 30 cm fokksnø og nysnø over gammelt snødekke i NØ heng over 700 MOH. Danner fuktige flak under ski. 4f-1f fasthet så relativt myk. Fuktig/våt til 1000 MOH. Tipper minst til 1200 MOH. Lite snø igjen på rygger

ObsID: 182316

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2019 kl. 07:11

1089 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Rolige forhold i vær, ikkje fareikn i snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Skal mykje til å løyse ut dette, da det er lite spenningar i snødekke

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from W → 90% clouds Litt nysnø igår kveld

Tests

CTM11@20cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

1 Low Varierande snødekke, med fokksnø og smelteformer av ulik hardhet. Litt nysnø i natt hjelper på skiføre. Eldre smelteformer i overflata er i ferd med å slippe taket, da dei blir spist opp av kantkorn. Denne er no den fineste snøen å svinge i. Fokksnøen er fortsatt forholdsvis hard. Det er stor kantkornutvikling i snødekke, den ser ikkje ut til å avta. Snødekke framstår no ganske laust/ mjukt i leområder som ikkje har harde fokksnødyner på topp. Kantkornlaga er tjukke og utgjer i liten grad eit skredproblem, da det er lite spenningar generelt i snødekke. Stabilitetstest viser brudd under skarelag, men det skal ein del til. Fokksnødyner frå sist vindperiode på mandag ser ut for å ha stabilisert seg. Her på dette fjellet er faregraden låg Tendensen er synkande inntil nedbør av betydning. God beskrivelse, men vil tru det tenderer ned mot FG1 i det meste av regionen

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Varierande snødekke, men mjukare tendens no (kantkornutvikling høgt i snødekke)

Snow Profile

9 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 182031

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

19.02.2019 kl. 09:17

603 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv511 Storlidalen - , Stabil fine forhold

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt fine forhold. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 181882

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.