Avalanche forecast for Sør-Troms Sunday 2019-03-17

3
Considerable
Published:

A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer, and is proving very reactive in the northern parts of the region. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be triggered.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-11 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north., change to breeze from the northeast during renoon.
-14 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

17.03.2019 kl. 18:28

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 186786

Sør-Troms / Vetefjellet

Snow

17.03.2019 kl. 17:25

421 masl

Birke (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet av skaren under tregrensa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Unknown SE, S, SW Sjekket nordvendte hang, her var ikke problemet med kartkorn tilstede. Forventer å finne skredproblemet i mange hang.

Danger Sign

Recent snowdrift Har vært mye vind i løpet av ettermiddagen

Weather

No precipitation -4.9 °C 8.3 m/s from E ← 20% clouds Vinden økte i løpet av dagen, den var rett under 5m/s frem til rundt klokken 12.

Tests

CTM12@47cmQ2 Poor

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry I skogen på utsatte plasser hvor solen har fått varmet snøen i løpet av dagen, ligger det et 2cm tykt skarelag. Ellers ligger det på grensa til myk vindpåvirket snø under tregrensa og litt hardere vindpakket over tregrensa, men ennå mykt.

ObsID: 186792

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2019 kl. 16:14

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 186826

Sør-Troms / LAVANGEN

Snow

17.03.2019 kl. 16:10

423 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Snowman

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 186766

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

17.03.2019 kl. 14:49

903 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Ser ut som at det er greit med snøfokk på noen av toppene. På bildet ser vi Skittendalstinden og fjellene rundt sett fra S.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186756

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 14:30

608 masl

Charlotte (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Nysnøen blir vindpåvirket og har dannet flak.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Nysnø fra lørdagen, det begynner å dannes rim.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte Comment:  Innkommende bygevær fra ca V

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lørdagens snøfall var løst lengre ned fjellsiden men fra ca 600 møh var mye omdannet til mer eller mindre myke flak.

Weather

No precipitation -6 °C 4 m/s from W → 20% clouds Klart vær men med innkommende skyer og økende vind fra vest

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Veldig variert nysnø, enten myk eller vindpåvirket slik at flak dannets

ObsID: 186782

Sør-Troms / BERG

Snow

17.03.2019 kl. 14:05

244 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  David@midttroms Comment:  Blokktest; bryter på 45cm fra toppen. På slag 6 med lett slag. Bryter rett over skarelag der det ser ut til å være et tynt kantkorn lag. Ser ut til å ligge i SV side

Snow Cover

ObsID: 186750

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 14:00

436 masl

edda@regobsTroms (*)

Notes

Vi lagde 3 lille blokktest. 2 i skogen (på rund 350 hm) og en ved 444hm. De i skogen var vanskelig å løse ut (blokk en var helt stabilt, blokk 2 gikk på kantkorn i skarelag mef q2 brudd) - mens den på 444 var lett å løse ut og gikk på kantkorn over skarelag, q1 brudd.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 400 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden økte utøver dagen. Ganske mye vindtransport på ettermidaggen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tenker det fortsetter så her Forecast correct

Weather

No precipitation from NE ↙ 75% clouds Vindstyrke var definitiv mer enn 5 m/s pga snøtransport. Tipper på 7-8 m/s.

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 186787

Sør-Troms / TORSKEN

Snow

17.03.2019 kl. 12:30

738 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Lukas Heck

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186762

Sør-Troms

Snow

17.03.2019 kl. 12:20

470 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW, W, NW above 400 masl Tykt lag med nedføyket løs snø som har utviklet FC. Får ikke påvist evne til å forplante brudd

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra NØ drar med seg snø som falt i går og i natt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkornoppbygging over skare, overliggende lag av RG på ca 20 cm. Kantkornlaget er tykt og har ikke vist noen forplantningsevne der jeg har vært. I forsekninger og leområder er foksnøen tykkere. Kantkornlaget finnes i over hele fjellet over 400 MOH i varierende tykkelse Skredfaren vil være vedvarende og noe økende da det skal komme mer snø i fjellet i innkommende periode

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from NE ↙ 40% clouds Snøbyger i natt og på morgenen i dag. Sol utover formiddag med økende vind fra nø

Snow Cover

200 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tør løs snø jevnt fordelt på fjellet. Men med den økende vinden ila dagen har denne snøen blitt flyttet over mot S/SV

ObsID: 186796

Sør-Troms / BERG

Snow

17.03.2019 kl. 11:09

569 masl

Lars Berge (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fine forhold fra parkeringsplassen og opp bollen. Når vi skulle starte på ryggen opp Stormoa mot den nordøst vendte siden endret forholdene seg. Her opplevde vi skytende sprekker og et fokksnølag på ca 10cm som løsnet veldig lett som flak. Vi snudde her. Fantastisk flott kjøring i bollen med ca. 10cm nysnø og 30cm ubuden snø.

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from N ↓ 50% clouds

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 186745

Sør-Troms / LENVIK

Snow

16.03.2019 kl. 15:02

383 masl

HåvardKreyHansen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  HåvardKreyHansen
ObsID: 186572

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

16.03.2019 kl. 14:01

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 186558

Sør-Troms / BERG

Snow

16.03.2019 kl. 13:25

512 masl

Lars Berge (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  Grov ned til 110cm. Myk fokksno helt ned til 60cm. Herfra og ned var det hardt is/skare helt ned. Lille blokktest; Brudd etter 5. Slag, 50cm fra toppen.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  30cm hardt islag helt nederst.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

-2 °C 6 m/s from S ↑ 70% clouds

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Notes

ObsID: 186643

Sør-Troms / spanst5nd

Snow

16.03.2019 kl. 12:52

1363 masl

magnus@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small E, SE, S inget stort problem. ca 10-20 nysnö. ingen fortplantning men binder dåligt mot fokksnen

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 186600

Sør-Troms

Snow

16.03.2019 kl. 12:24

460 masl

fred@obskorps (***)

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte 2 skred størrelse 1+. få bratte heng mot S

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from W → 50% clouds

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Under tregrensen ligger det mer tør snø en over, ca 20 cm. Over tregrensen ligger det ca 10cm jevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 186606

Sør-Troms

Snow

16.03.2019 kl. 08:07

45 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  5 cm nysnø på bilen i morges.

Weather

Snow 1 m/s from SW ↗ 100% clouds 5 cm snø ila natten.

ObsID: 186501

Sør-Troms / BERG

Snow

15.03.2019 kl. 14:32

319 masl

Lars Berge (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  Total snødybde målt til 3,4m. Gravde ned til 1,0m, her var det et hardt lag ned is skare som var ganske vanskelig å komme gjennom med spaden
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  2 lette slag med spaden i siden og hele blokka skled av
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Lars Berge Comment:  Antar denne klassifiseres som Q1

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from SE ↖ 70% clouds

Snow Cover

No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) 25cm løssnø over et tynt skare-/islag på ca 1cm etterfølgt av myk vindtransportert snø på 55cm. Under her igjen var det et kantkornlag over is/skare. Lille blokktest; løsnet i karntkornlaget etter 2 lette slag i siden. Fin over flate (Q1?) avstand fra toppen 80cm Se bilder under notater

Notes

ObsID: 186436

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2019 kl. 13:23

masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

15. Mar 22:25 (+01:00) - 14. Mar 22:25 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 186442

Sør-Troms / LAVANGEN

Snow

15.03.2019 kl. 10:57

391 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Snowman Comment:  Små kantkorn over skare.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Snowman
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Snowman Comment:  Enda en bruddkant lengre ned i skredbanen.
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Snowman

Avalanche Observation

15. Mar 10:57 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 50 m wide fracture In gully or concave form Henrikas dotter

Incident

Under anmarsj til isklatring. Hadde avdekket flakdannelse og svakt lag tidligere på anmarsj. Tok hensyn til dette og gikk øverst på snøflaten med tau og satte isskruer under travers inn mot innsteg. Ble ikke ovverasket at skredet gikk. Ringte politiet for å melde inn at ingen ble påvirket av skredet. Klatret fossenog gikk ned skredbanen etterpå. Den var 500-600 meter lang. Snow Did not affect anything Climbing

ObsID: 186439

Sør-Troms / LAVANGEN

Snow

15.03.2019 kl. 09:30

50 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Flakdannelse med svakt lag under.

Snow Cover

ObsID: 186437

Sør-Troms / LENVIK

Snow

14.03.2019 kl. 23:07

415 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  ECT
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  David@midttroms
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Fint skiføre fra 500moh og nedover. Ellers ganske hardt og isete høyere opp

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 700 masl and 500 masl Velger alle himmelretninger. Har vært såpass variabel vind siste uken at det vil kunne være farer av transportsnø felere plasser.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Stor forskjell på snødekket. Bare 20 høydemeter opp fra dette gravested var det is i overflate, mens det var F har snø i overflaten ved dette gravested. Greit å legge merke til med tanke på nedkjøring og overganger til disse lagene. Kanskje en fordel å gå i avstand opp ved slike områder, samme som å kjøre ned en og en

Recent snowdrift Ligger transportert snø i forsskjellige himmelretninger da vind her har vært fra både S og N.

Recent cracks

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Virker å være trygt åg gode forhold i skogbandet like før dette gravested. Rett over gravested er det ice hard, og et helt annet snødekke. Mye påvikret av vinden som har vært. Ved gravested ser en at rett over skarelag er det litt utvikling av fasseter. Ser også at det er i dette lag det bryter først i ECT. i tillegg er det noe fasserte krystaller lengre ned. Ser av ECT at det er flere svake lag også. En må vite om hvor disse svake lagene kan befinne seg, for en ser det er store forskjeller bare på 20 høydemeter. Kan nok vurderes til FG 3 i dag ved enkelte områder. Så vil jo dette igjen være avhengig av vind som har vært og hvor den har transportert snø fra og til. Med såpass mange svake lag så vil faren kunne ligge flere plass i fjellet og en bør ta seg tid til en liten blokktest om en er usikkert på snødekket og terrenget en ferdes i. Det skal holde seg på minusgradene, men mindre vind. Kanskje kan det stabilisere seg noe i snødekket nå? Kommer an på hvor mye vind jobber med toppdekket, samt kulda. Vil det kanskje gjøre det øverste laget mer porøst og lettere å påvirke lengre ned i snødekket. Kanskje kan påbegynt nytt lag med fasetter utvikle seg mer med tanke på stabil kuldegrader i helgen. Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 1 m/s from N ↓ 20% clouds

Tests

ECTN17@18cmQ1 Poor

ECTN17@18cmQ1 Poor Etter påfølgende 3 slag bryter det også nede på 30 cm fra toppen. Også et q1 brudd. Med et lite dytt me spade bak blokk kommer hele siden på 44cm fra toppen også med et q1 brudd. Merker at det ligger flere svake lag her

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 186284

Sør-Troms / LENVIK

Snow

14.03.2019 kl. 22:28

430 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  David@midttroms Comment:  Prøvde å grave en profil på dette punkt, men Is hard 30 cm ned og da droppet jeg det.

Snow Cover

ObsID: 186276

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 16:02

masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

14. Mar 16:04 (+01:00) - 13. Mar 16:04 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 186219

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 08:48

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

14. Mar 08:51 (+01:00) - 13. Mar 08:51 (+01:00) Dry slab avalanche Unknown. Spontaneous release Between 600 masl and 500 masl Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 186101

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.