Avalanche forecast for Sør-Troms Friday 2019-02-22

4
High
Published:

Heavy temperature increase and big amounts of rain gives high avalanche danger. Avoid avalanche terrain.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Stay away from avalanche terrain and runout zones for avalanches.
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from south.
-13 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-7 °C to 4 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

22.02.2019 kl. 18:43

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev10 Fiskefjorden - Fiskefjorden,

ObsID: 182565

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

22.02.2019 kl. 15:28

22 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 182545

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

22.02.2019 kl. 13:51

189 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Large snowfall

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn, snefokk de siste dager. Begynt å komme snøklepper ned. Stenges i dag kl 14 pga varsel om mye regn. FV2 Aunfjellet - Aunelia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia,

ObsID: 182525

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

22.02.2019 kl. 11:06

18 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:07

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke endret værsituasjon. . FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Væromslag til regn de kommende timene. .

ObsID: 182483

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

22.02.2019 kl. 10:45

106 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Sennemyra (100moh) kl 11:13

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Lite vind. FV84 Sneveien - Sennemyra er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mulig økende fare ved nedbør som forventes. .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 182485

Sør-Troms / Lavangen

Snow

22.02.2019 kl. 10:40

98 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

22. Feb 10:40 (+01:00) Snø på FV. 84 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 182917

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

22.02.2019 kl. 09:52

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og mildver . Økende skredfare neste døgn: Melder endel nedbør .

ObsID: 182448

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

21.02.2019 kl. 15:17

837 masl

stian@nortind (**)

Danger Sign

Recent cracks Fra løs til 4F snøoverflate. Er litt spenning i snøen der den har bundet seg. Jevnt over løs, ubunden snø i hele bollen. Fantastisk skikjøring.

ObsID: 182364

Sør-Troms / BERG

Snow

21.02.2019 kl. 13:07

678 masl

sjur@nortind (**)

Incident

Skredet kunne definitivt blitt mye større. Det var ihvertfall ikke mulig å «kalkulere» at skredet ble så lite Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 182381

Sør-Troms / Lenvik

Snow

21.02.2019 kl. 09:30

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

21. Feb 09:30 (+01:00) Snø på FV. 263 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 182973

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

20.02.2019 kl. 20:31

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 182198

Sør-Troms / BERG

Snow

20.02.2019 kl. 14:26

510 masl

Hallvard@SVV (****)

Avalanche Observation

20. Feb 14:26 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Released by explosives Fikk løst ut noen str 2 løssnøskred med daisybell.. ikke så stor respons i snødekket.

ObsID: 182154

Sør-Troms

Snow

20.02.2019 kl. 13:23

613 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser lett bundet snø over tregrensa. Tatt mot N på ca 450 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser et str2 flakskred, S himmelretning. Vanskelig å se grunnet lysforhold. Bruddkant gjennom steinparti under toppen og venstre i bildet.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser vær, samt rennefirmasjoner med V aspekt. Mye snø er fraktet med vind fra NØ siste 2 dager.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser bundet snø på åpent område under tregrensa. Tatt mot N.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser ryggparti som er avblåst ned til skaren dannet på mildværet gjennom fre-lørd. Tatt mot S.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bilder viser flekkvis områder med skare fra mildværet i helga. Mellom denne skaren og underliggende lag av smelteformasjoner finner vi en blanding av små kantkorn og smelteformasjoner. Fikk flere drønn på dette laget rett under og over tregrensa.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser profil fra rett over tregrensa (400 moh).
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Bildet viser hovedskredproblemet med nedrykket nysnø. I dag fant vi stort sett myke flak og tykke lag av nedføyket nysnø.

Weather

No precipitation 1 m/s from N ↓ 20% clouds Lite vind i denne dalen. Registrerte at det dreide på SV på ettermiddagen. Svak vind 2-4 mps.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste 2 dagers nedbør og vind har transportert mye snø over i SV lige le sider. Her finner man nå fokksnø flak med varierende hardhet. Hovedvekten av flaskene er F-4F hard.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Løs lett bundet snø til tregrensa. Områder hvor vinden får tak blir snøen mer bundet og skiføret dårligere. Over tregrensa finner man fokksnø med variasjoner av hardhet. Det meste av snøen som kom man-tir ligger ujevnt fordelt i terrenget som myke flak i SV lige le sider.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snø og vind har lagt mye av siste dagers snø over i S og V lige lesider og her finner man fokksnø med varierende hardhet. Nedføyket nysnø er hovedskredproblemet, men det også opplevd drønn på kantkorn under skare i dag. Lite som tilsier en forverring situasjonen før mildværet slår til. Med så mye snø som ligger i fjellet vil man da kunne forvente mange store naturlige utløste skred. Forecast correct Det regionale varselet stemmer fint, men jeg ønsker å gjøre varslerne oppmerksom på mulig kantkorn under skare problematikk i tilknytning til tregrensa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 300 masl Må stor tilleggsbelastning til for å kollapse. Virker ikke som den helt store forplantningsevnen - mix av små kantkorn og smelteformasjoner. Trolig stor utbredelse, men kun overliggende flak av betydning i SØ - V lesider. Dette problemet ble av en eller annen grunn kun observert som potent i tilknytning til tregrensa. Lenger opp var laget under skaren stort sett små avrundede korn.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W above 400 masl Tykt lag med nedføyket nysnø. Liten forplantningsevne. Kan bli mer potent på steder med hardt flak og tynnere lag.

Avalanche Activity

20. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Difficult to trigger Specific steep slopes. S, SW, W. Above 400 masl Str 2 flakskred på steder hvor vinden har bundet snøen til harde flak. Går til brudd på nedrykket nysnø. Også observert en del str 1 løssnø skred.

ObsID: 182172

Sør-Troms

Snow

20.02.2019 kl. 12:40

339 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn rett under og rett over tregrensa. Kollaps i tilknytning til skaren av dannet under mildvær i helga som var. Mellom denne skaren og underliggende lag av smelteformasjoner finner man små kantkorn og løse smelteformasjoner. Snødekket sprekker ikke opp, virker som skarelaget bare knuses og forplantningsevne ikke er det helt store. Stor tillegsbelastning må til på tykt snødekke, liten på tynnt eller mykt.

ObsID: 182175

Sør-Troms / BERG

Snow

20.02.2019 kl. 11:08

614 masl

Hallvard@SVV (****)

Incident

Snow Did not affect anything Road

Avalanche Observation

20. Feb 11:08 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives Svartholla Daisybellaksjon. Løste ut skavel som gikk til stepdown. Bilde kommer. Nådde akkurat ikke veg

ObsID: 182083

Sør-Troms / BERG

Snow

20.02.2019 kl. 10:36

319 masl

David@midttroms (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  35cm nysnø/transportert snø
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  David@midttroms Comment:  Ect21@37cm
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -6.6 °C 3 m/s from N ↓ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall Mye snø, og skavler i vestlige heng

Tests

ECTN21@37cmQ3 Good Laget under skaren er 1F hardt, og startet å utvikle antydning til kant. Når jeg legger spade bak blokk, så slår hele laget over skare stor fart ut. Så med stor nok belastning i disse forhold, så vil det kunne løse ut mye snø. Men ingen form til propogering

Snow Cover

170 cm in total Some snow drift 35 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable ECT får ingen utslag før slag 21, men mener uansett det er et faremoment her. Ser at det er RGxf som har startet å utvikle seg litt, men ingen tydelig kant. Når jeg legger spade bak blok med et lite trykk, så skyter skarelag fort ut, men overliggende 35cm snø oppå her. Så belaster en dette skarelaget ser jeg for meg at det kan komme ut på sider over 30 grader. Ville kanskje satt FG3 i dag med tanke på stort snøfall og vind som har vært. Mange sider i vestlig retning ser jeg ved dagens obs sted har flere skavler hengende. Skal komme mye mildvær og dette vil trolig resulterte i endel naturlig utløste skred. Mange plasser har det lagt seg mye snø nå, og med tyngden regnet vil gi, så vil nok FG måtte justeres enda høyere. Forecast too low Varslet 2 i dag, men med tanke på snømengde og at det er et tynt skarelag med en liten svakehet under seg, så ville jeg n satt det opp til FG3 i dag. Dette stabiliserer seg trolig nå utvover dagen, slik at en kan trolig holde Fg til 2 i morgen.

Snow Profile

9 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed

ObsID: 182086

Sør-Troms / Trolltinden

Snow

20.02.2019 kl. 10:24

676 masl

fred@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  fred@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Danger Sign

Recent snowdrift Over skoggrensen er det fersk innblåst snø. Vinden har lagt dette i leområder SV med en hardhet på F/4F

Whumpf sound Drønn i snøen fra ca 350 moh opp til 450moh. Bruddet går i lag under siste mildværskare, Dette laget består av smelteformer med innblanding av kantkorn. Meget tydelig ved overgang tynt/tykt og tykt/tynt snødekke over skaren.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr løs snø i skogen og opp til skoggrensen. Over skoggrensen er snøen påvirket av vinden. Snøen ligger ujevnt fordelt i le-områder S/SV. Hardheten på disse flakk varierer mellom F til P.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vinden i denne delen av regionen på mandag og tirsdag har lagt snø i S og V lesider. Fokksnø har varierende hardhet. alt fra F til P. Nedføyket nysnø er hovedskredproblemet, den nedføkke nysnøen variere i tykkelse mellom 4-7cm. Der dette laget er tynnest vil faren for bruddforplantning være størst. I overgangen mellom skog og fjell var det observert flere drønn i snøen. Påbegynning av utvikling av kantkorn i ett lag med MF var faktoren her. Fikk ikke dette laget til å skape bevegelse i snøen, dette grunnet ikke godt nok utviklet kantkorn. (Evne til å forplante bruddet langt nok) Forholdene forventes ikke å utvikle seg negativt nå før mildværet som er meldt inn på fredag/lørdag. Der nedføyka nysnø finnes forventes at snøen vil sintre, men med tanke på at tykkelsen er stor på dette laget vil det ta lenger tid. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 500 masl Laget er tykt, mellom 4-7cm rundt om på fjellet.

Avalanche Activity

20. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, W, NW. Above 800 masl Trolig utløsende faktor er nedføyka nysnø

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Profilen illustrere snøpakken i overgang mellom skog og fjell.

ObsID: 182059

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snow

19.02.2019 kl. 16:47

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 181967

Sør-Troms / Ibestad

Snow

19.02.2019 kl. 14:14

36 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

19. Feb 14:14 (+01:00) Snø på FV. 848 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 182920

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

19.02.2019 kl. 05:54

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind/fokk Ø/NØ. Melder endel nedbør først på dagen.. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt. Lite vind.

ObsID: 181857

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.