Avalanche forecast for Romsdal Tuesday 2019-03-12

3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 14:35

505 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent cracks Lett å tråkke ut flak der myke flak

ObsID: 185823

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 13:07

19 masl

Thomas@SNO (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas@SNO Comment:  Mye snøføyk i fjella sett fra åndalsnes
ObsID: 185790

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:25

755 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Foto mot Vengedalen.
Image Of Coloumn Test
Image 2 of 4 Of:  Coloumn Test Copyright:  halgeir@svv Comment:  Glatt brudd i tynt kantkornlag med kornstørrelse 1 mm.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Kirketaket.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Vindkast opp mot 15-20 m/s opp mot Steinberget.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 30-50 cm løs snø var lett tilgjengelig før vinden tok tak. Kraftig snøfokk på utsatte steder har ført til at det dannes fokksnøflak i en stor sektor av leheng. Fokksnøen kan legge seg over løs snø og sammen med et potent kantkornlag vil dette være hovedproblemet i regionen. Naturlig utløste skred forventes. Kantkornlaget bryter noen steder glatt og har stor utbredelse. Sammen med fokksnøen gir dette mulighet for skred på størrelse 3. Kantkornlaget vil sannsynligvis fortsatt være aktivt i dagene fremover. Selve fokksnøen vil gradvis stabiliseres over tid, men på grunn av kantkornlaget vil skredfaren ikke reduseres vesentlig. Det blir viktig å undersøke hvordan kantkornlaget utvikles videre. Forecast correct

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity Dårlig sikt fører til at skredaktivitet har vært vanskelig å observere.

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig snøfokk på vindutsatte steder.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind fra sørøst gir kraftig snøfokk.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Regionalt vil sannsynligvis dette være skredproblemet selv om det ikke ble foretatt tester i områder med fokksnøflak.

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 2 Stability tests connected to snow profile Gravde i et område som var lite påvirket av dagens vind.

ObsID: 185780

Romsdal / MOLDE

Snow

12.03.2019 kl. 12:08

6 masl

ThomasN (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ThomasN Comment:  Snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport. Økende og skiftende vindretning

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Fallende atmosfærisk trykk

ObsID: 185765

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:00

755 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Snøfokk, til høyre vises bruddflate fra blokktest som gikk helt i toppen av svakt lag (kantkorn)
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Leområde rett bak toppryggen, bilde tat mellom to vindrosser, innimellom var det kraftig snøfokk.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  snøfokk på toppene

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø og vedvarende svakt lag som skredproblemer. Begge skredproblemer har samme sektorer som mest utsatt. Det er nok letttest å påvirke fokksnøen, men noen steder vil det også være lett å påvirke kantkornlaget og skredene kan i slike tilfeller bli større. Kantkornet vil stabiliseres saktere enn fokksnøproblemet når vinden løyer så ville holdt på FG3 til man får observasjoner som tyder på stabilisering. Forecast correct

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Ved graving hadde det ikke føyket inn så mye fersk fokksnø enda, så bruddet (blokktest) kom i kantkorn ved stor til middels belastning. Glatt brudd. Fikk ikke utslag på ECT i vårt hull, men de andre som gravde rett ved gfikk utslag, brudd i kantkorn. Se notater for lenke til voideosnutter av tester. Andre steder hvor det hadde samlet seg mer fersk innblåst fokksnø løsnet det lett i fokksnøen. Det lå ca 50 cm løs tørr snø i terrenget før vinden startet å herje.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra SØ, tok godt ca fra skoggrensa og opp. Tok seg opp utover formiddagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Svakt lag finnes i alle himmelretninger men størst skred og størst problem der det legger seg fokksnø over. Noen steder vil det være lett å løse ut, andre steder skal det mer til. Virker som tykkelse på svakt lag og hvor lett det er å få brudd varierer en del.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Tiltakende problem utover dagen.

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed gravde ikke til bakken, gammelt snødekke er ikke interessant, bare anslått tykkelse.

Notes

Videosnutter av stabilitetstest og blokktest blokktest ECTX

ObsID: 185787

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

756 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Kjapt profil oppe på ryggen av Steinberget viser at det har begynt å bygge seg ut tynne flak. Denne utviklingen vil fortsette utover dagen. Det svake laget ligger ca. 15 cm over bunnen av denne blokka (15 cm over overgangen til hard/bærende gammelsn. ø)
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Snøgropa fyker rask igjen
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde over mot Vengedalen

Weather

No precipitation 20 m/s from SE ↖ 100% clouds

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen preges av markert vindøkning siden i går. Den løse snøen fra i går flytter seg nå over i lesider som følge av kraftig vind fra SØ. Primært skredproblem er nedføyka kantkornlag innen en halvmeter fra overflaten. Dette har stor utbredelse i regionen. Sekundert skredproblem er fersk fokksnø (over nedføyka nysnø) som bygger seg opp i overflaten av snødekket ila. tirsdagen (det har vært opp i liten storm på Mannen, 1291 moh). Siden det er vedvarende svake lag som skredproblem, og vindøkningen tross alt avtar sent på dagen, vil skredfaren trolig holde seg på omtrent samme nivå også neste døgn. Forecast correct Varslet gir en god beskrivelse av situasjonen, og den markerte endringen siden som har skjedd siden i går.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity Vi så ingen ferske skred på turen, men det var enda tidlig på dag, og kontrasten ikke den beste.

Snow Cover

165 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Litt mindre tilgjengelig løssnø i dag enn i går, fordi vinden allerede har begynt å flytte på den.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk som følge av sterk kuling til liten storm fra SØ.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 600 masl Dette skredproblemet var under utvikling mens vi var ute på tur.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På observasjonsstedet (og -tidspunktet) var det nok riktigere med str. 2 og vanskelig å løse ut (siden vi ikke fikk bruddforplantning), men dersom vi tar hensyn til snofokk observert i fjellene rundt oss, og vindøkningen som pågikk da vi dro ned fra fjellet, er det trolig riktig å justere opp både skredstørrelse og utløsbarheten.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 1 Stability tests connected to snow profile

ObsID: 185770

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

792 masl

hilde@obskorps/svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk på toppene i Isfjorden. Bildet av Vengetind.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil i NV-vendt helning på 800moh. Kantkornlaget er der saga ligger.

Weather

No precipitation from SE ↖ 100% clouds Kraftig snøfokk med vind fra SØ.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lille blokktest gir utslag på nedføyka lag av kantkorn. Det krevde stor tilleggsbelastning å påvirke det der jeg var, men det antas at det er lettere å løse ut høyere til fjells. Setter derfor lett å løse ut, noen størrelse 3 skred pga pålagring. Uendret med økt pålagring pga nedbør Forecast correct bra

Snow Cover

200 cm in total Heavy snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Har ikke vært høyere enn ca. 800 moh i dag, rett over skoggrensa, og mest i NV vendt helning. Det er nå mye (ca. 40cm) ubunden snø tilgjengelig for transport. Under dette er det en stabil såle av gammel smelteomvandlet snø.

Danger Sign

Recent snowdrift Med vind fra SØ

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 700 masl Fikk ikke testet stabiliteten på den nye ferske fokksnøen som dannes nå. Lille blokktest gav noen steder brudd i kantkornlag med innslag av hagel som ligger under et 1F fokksnølag. Fikk ECTN16 på dette. Var ikke så høyt i dag, og antar at kantkornlaget er mere aktivt høyere oppe. Andre steder gav lille blokktest brudd rett over gammelt snødekke. Antar at snøtransport vil kunne gi store skred i dag på kantkornlaget.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Snøprofil ved ca. 800moh i nordvendt helning. Lille blokktest gav utslag i kantkornlaget.

ObsID: 185768

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:25

764 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  knutinge@svv Comment:  Roligere mellom kraftige vindkast
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vind på vengetind allerede i dag tidlig

Weather

No precipitation 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Temp har steget og det er 2 pluss på Kavli nå kl 12

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det låg 30-50 cm løs snø i de fleste heng. Økende vind utover dagen flytter mye snø ut i heng i le for vinden? Hovedsakelig fra tregrensa og opp. Kantkorn ligger i de fleste heng under løssnøen og obs i dag antyder at de svake lagene ikke er så ugunstig oppbygd på 700-800 m som på 950(obs fra i går). Det kan også løsne mindre flak i fersk fokksnø, som kan gi stepdown i kantkofnlaga De svake lagene vedvarer og fokksnøflak over gjør at skredfaren vedvarer. Forecast correct

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye vind, tynnt flak i overflata er i ferd med å dannes. Fortsatt mye løs snø tilgjengelig og flott skiføre i skogen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk også ned i skogen utover dagen

Coloumn Test

ECTN15@40cmQ2 Medium Brudd i nedsnødd nysnø. Dypere brudd i kantkorn ved større belastning, akkurat her q3 i det laget

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Skredstr representerer de vi opplevde i dag. Høyere opp vil skredstr helt sikkert nå 3 utover dagen

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed

ObsID: 185781

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:23

760 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Kraftig snøfokk fra SØ i kastene på rygger og vindutsatte plasser over skogen. Pålagring skjer raskt i N-V sektor
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser vindtransport og snøfokk på Store Venjetind på morgenen i dag.

Weather

No precipitation from SE ↖ 90% clouds Vind og kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa. Kraftig vind i kasta fra SØ

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Økende vind fra morgenen og kraftig snøfokk fra SØ på vindutsatte plasser over skogen og i fjellet. Pålagring skjer raskt og det lå fra før vindøkning mye løs, lett og tørr snø tilgjengelig i alle himmelretninger (10-30 cm). Denne snøen transporteres nå over i lesider og formasjoner i le for SØ vinden. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og noe rester av rim høyt i det gamle snødekket. Dette laget viste i går flere dårlige egenskaper. Den store pålagringen skjer nå i le for SØ-vinden og det dannes raskt fokksnø over nedføyket lag av løs snø. Tenker at det er ferske fokksnøfllak som er hovedproblemet. Noen steder vil de dannes over nedføyket løs snø, men det er det vedvarende svake laget som har potensiale for de største skredene og jeg tenker at dette trumfer mindre skred i nedføyket lag av løs snø. Derfor kun 1 skredproblem som styres av vinden og pålagring. Øker med vinden utover dagen. På observasjonstidspunktet er den fortsatt på en høy FG 2, men tenker den holder seg på FG 3 når vinden har roet seg også pga vedvarende svakt lag. Forecast correct Faregraden er raskt økende på observasjonstidspunktet, men tenker at varselet er riktig for dagen pga vindøkningen. Dagens varsel gir en god beskrivelse av situasjonen og snødekket.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert så langt, men vinden er økende og med mye løs snø på flyttefot, kan det gått tenkes at det vil gå noen naturlig utløste skred i fersk fokksnø.

Snow Cover

200 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Den tørre løse snøen som har ligget jevnt fordelt i snøoverflaten siste dager er nå på flyttefot. Moderat vindtransport fra SØ rundt skoggrensa og kraftig rundt rygger og på topper i høyden. Det gamle snødekket fra før februar er smelteomvandlet og stabilt etter varme og igjenfrysing i overgangen til mars. Over dette ligger det nå myk til hard vindpakket snø.I skogen og skjermede formasjoner er den fortsatt løs og myk. Det finnes nedføyket lag av kantkorn høyt i snødekket og enkelte steder finner vi rester av rim. Dette laget viste i går brudd som skjedde lett og glatt. I dag (noe lavere) skal det mer belastning til for å få brudd og bruddflaten er ikke like glatt som i går. Vinden skaper raskt nedføyket lag av løs snø under den ferske fokksnøen over skogen.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl På grunn av sterk vind vil trolig problemet nå være størst i le for SØ vind. Der pålagringen blir størst over vedvarende svakt lag. Det skal mer til å påvirke dette laget der vi var i dag, noe som mest trolig henger sammen med lavere høyde. Laget har trolig dårlige egenskaper høyere enn vi var i dag. Det pålagres nå fersk fokksnø over dette problemet og dannes ferske fokksnøflak over løsere snø, men kantkornlaget er trolig mest potent. Derfor kun 1 skredpoblem.

ObsID: 185767

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:08

755 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Sørover Mye snøfokk
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vestover
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marit Svarstad Andresen Comment:  Hardt gammelt snødekket. Kantkort 5 cm. Fra en finger til knyttneve mot overflaten.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

Weather

No precipitation -5 °C from SE ↖ 100% clouds Kraftig vind. Mye snøfokk.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har de siste dagene kommet svært mye tørr nysnø, noen plasser har det før vinden kom i dag, vært 40 cm tilgjengelig for vindtransport. Dette gir ferske fokksnøflak i leheng. Det kan være lokale variasjoner på hvor snøen samler seg. Noen plasser kan det samle seg opp store sammenhengende flak. Det finnes også et svakt lag av kantkorn mellom gammelt smelteomvandla/fryst snødekke og den nyeste snøen som har kommet. Skredfaren vil antakelig øke i løpet av dagen pga fortsettelse vindøkning. Det blir legge seg opp større fokksnøflak i leheng. Forecast correct Tar seg opp i løpet av kvelden, så det holder seg sannsynligvis på en FG 3 i morgen også.

Coloumn Test

ECTX Good Vi gravde flere plasser. Noen fikk brudd. Lokale forskjeller. Vi fikk tydelig brudd i kantkorn på klapptest flere plasser.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig vind og snøtransport. Snøen ble merkbart mer vindparkar i løpet av tiden vi gravde tester.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng der det har samlet seg fersk fokksnø. Forventes stor endring i løpet av dagen med de vindforholdene som er til fjells nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng hvor det skjer en pålagring av fersk fokksnø.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

ObsID: 185788

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.