Avalanche forecast for Romsdal Monday 2019-03-11

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions due too possible buried surface hoar or near surface facets. Be careful in lee areas with fresh wind deposited snow.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-14 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 17:10

952 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot Kjøsen. To str 1 flakskred østvendt. Noe vindpåvirkning enkelte steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Tynt snødekke, lite gammel snø under nysnøen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Brudd både innad i nysnøen (nedføyket lag med nysnø) og i kantkorn under nysnø, mot gammel smelteomvandla snøoverflate.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate To skredproblemer. Grei FG 2 i dag pga mye ubunden snø. Varslet vindøkning vil føre til raskt økende skredfare. Vil anta at begge skredproblemene vil få lett/svært lett å løse ut i noen bratte heng, str 3-skred. Ville kanskje kun fokusert på kantkornproblemet i varselet siden det vil sammenfalle/overlappe i utbredelse. Folk bør følge ferdselsrådet til vedvarende svakt lag og kan muligens forvirres av at det er to ulike råd. Vil nok også gå en del naturlig utløste skred, opp mot str 3. Stor pålagring. Forecast correct Stemmer bra.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden tørr løs snø i overflaten, også på vanligvis vindutsatte rygger. Opp mot ca 50 cm. Gradvis litt mer bundet mot 4F nedover. Altså myke flak over svake lag. Vi fant kantkornlag som ga brudd på begge gravepunkter (på hver side av ryggen). Ett sted mot gammel snø, et annet sted litt lenger opp i snødekke. Vil nok skape trøbbel når det blir vind og flakdannelse over. Ingen skredproblem knytter til gammel snø, kun i nysnøen/overgangen mot gml snø.

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så tre flakskred i bratte leheng, ett str 2-3, to str 1. Ø/SØ

Whumpf sound Snøen setter seg i søkk/små drønn ca fra skoggrensa. Noen litt større drønn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW above 700 masl Få bratte heng nå pga at vinden ikke har tatt noe særlig, bare noen få steder. Utbredelse og str på skred vil øke raskt ved vindøkning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Vil tro problemet finnes ca fra skoggrensa og opp, verst der det er tydelig bundet snø over svakt lag. Problemet vil bli raskt større ved økende vind Krystallene er 1-2 mm, altså ikke veldig store. Men tydelig kant.

ObsID: 185627

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

967 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Stornubben

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Vi har funnet kantkorn i mange himmelretninger i dag. Dette ligger både mot gammel skare og ved tynne skarelag i snøen fra sist helg. Nå er snøen over myk. Men det blir krevende i morra med all vinden

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 600 masl Løsneområdene ligger bak rygger og i brattheng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger svært mye løs snø i terrenget i alle himmelretninger. 30-50 cm. I sørsider noe solpåvirka fra lørdag. Overflatekantkorn som låg på fokksnø eller tynn skare snødde ned fredag og har ugunstige egenskaper. I dag er det ikke spenninger nok i overliggende snø til å gi store problemer Økende vind gir store fokksnøflak som vil ligge på ugunstig lagdeling. Forventer mye skredaktivitet Forecast correct

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det har kommet mellom 30 og 45 cm nysnø siden fredag. Fortsatt mye ubunden snø

Danger Sign

Whumpf sound Mange drønn på 900 m, relativt flatt

Weather

No precipitation -6.5 °C 3 m/s 20% clouds Trekk ned dalene. Lite vind i høyden

Coloumn Test

ECTP16@35cmQ2 Poor Tok ikke av løs snø på toppen, andre fikk ectp 11. Burp test gav utslag på 7

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed

ObsID: 185598

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

963 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvor@NVE
ObsID: 185597

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:14

980 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sollyset slipper gjennom de øverste 40 cm. Kornformer (fra snøprofilet) indikert på bildet. Kantkorn over og under sprø vindskare (her antyde med runda korn).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn med innslag av rim over vindskare (dugg på lupa gjør at bildet er litt utydelig).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Femti høydemeter under observasjonsstedet. Bildet tarmtottene sørvest.

Notes

Observasjon gjort på regionsamling i Romsdalen. Se øvrige observasjoner for utfyllende informasjon.

Snow Cover

135 cm in total 15 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Varierende mengde løssnø, men 25-35 cm er kanskje et greit estimat.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn som følge av små kollapser (få meters utbredelse)

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 3 temperature points observed

ObsID: 185623

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 13:28

965 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bildet viser Ospetind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Laget viser flere dårlige egenskaper, men overliggende flak er myke enda. Vindøkning vil øke utbredelsen og også skredstørrelsen

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 900 masl Et par str 2 skred sett nær rygger og egger. Trolig gått i går når bygene sto på. Det er tydelig at det er myke flak som har gått ved pålagring.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøoverflaten består nå av mye tørr løs snø som vil være lett å flytte på ved vindøkning. Tidligere snødekke virker å være noe ujevnt fordelt med mest i S-Ø, men nysnøen siste dager ligge nå jevnt fordelt i terrenget. Det gamle snødekket er igjenfrøset og stabilt etter tidligere mildvær. Det er kantkorn høyt i snødekket og vi finner også lokalt noe nedføyket rim.Laget av kantkorn har trolig størst utbredelse, men pr i dag ligger det kun myke flak over og mye tørr løs snø i overflaten.

Danger Sign

Whumpf sound Kun små og lokale pga myke flak over.

Recent avalanches Noen små tørre løssnøskred og et par tørre flakskred trolig gått i går kveld når bygene var på det mest intense

Weather

No precipitation -6 °C Opphold og klarvær på tur i dag. Noe lett snø i lufta kl 16 i Isfjjorden.

Coloumn Test

3@31cmQ2 Poor Flere tester viser brudd som skjer lett og glatt i nedføyket lag av kantkorn. Finner også enkelte steder rester av rim. Utførte burp test pga mykt flak og mye løs snø over. Bryter lett og glatt også i lille blokktest.

ObsID: 185615

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 12:21

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø som har kommet siste 4 døgn, fortsatt ustabil. Uforandret skredfare neste døgn: ustabilt nytt snødekke.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185558

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 12:00

962 masl

hilde@obskorps/svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Flakskred i østvendt helning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde er tatt i vestvendt helning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det ligger et kantkornlag i snøpakka over gammel fokksnø som trolig har snødd ned.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E. Above 900 masl Observert noen flakskred som har gått i østvendte bratte heng, på utsatte steder (under skavler der det har vært stor vindtransport inn).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Får utslag på kantkornlag som ligger i snøpakka under 4F snø. Opplever antydninger til drønn. Antar at dette vil gi str 2 skred, og at det er lett å løse ut. Overliggende flak er relativt myke. Havner på en faregrad 2 i dag. Økende skredfare ved vindøkning som er meldt. Mye tilgjengelig snø som er lett å flytte på. Forecast correct bra

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har i dag gått fra ca. 300moh til ca. 1000moh i nordvest vendt og over i østvendt himmelretning mot Urhaugen i Måndalen. Har ikke gravd i den gamle snøpakka. Det ligger rundt 30cm løs snø tilgjengelig for vindtransport i skogen, og videre opp over tregrensa til 1000moh. Under dette er det lite snø, kvister stikker opp fra snøen enkelte steder.

Danger Sign

Whumpf sound Antydning til drønn i snøen på flata ved Urhaugen, ca. 1000 moh. Drønn i tynt skarelag som ligger over kantkornlag.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sol i perioder, lite vind

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Tatt ved ca. 1000moh Fikk utslag på lille blokktest på kantkonlag under det lille skarelaget.

ObsID: 185619

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:55

960 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Storknubben
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn som svakeste lag ved stabilitetstest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet finnes i alle himmelretninger og det er ca like mye snø over svakt lag i alle himmelretninger. Lite vind siste tre dager. Noen steder er det fokksnølag som fører til drønn og ustabilitet.

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 1000 masl Noe usikkerhet i tidsperioden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn er svakt lag i regionen. Dette finnes i alle himmelretninger. Der det er fokksnø i snødekket over skjer det drønn. Kantkornlaget danner også svakt lag i stabilitetstester. Observerte opp til ca 1000 m og det var kun fra 900 moh det ble observert områder med fokksnø. Vinden som er meldt i morgen vil føre til flakdannelser og med vedvarende svakt lag vil det være gode muligheter for naturlig utløste skred når vinden lastes over i leområder.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Vindutsatte områder har svært lite "gammelsnø". Lite "gammelsnø" under skoggrensa.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt skarelag med kantkorn over. Drønner i områder hvor det er fokksnø over

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 40% clouds Skyet mot øst med snøbyger og sol mot vest.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 3 temperature points observed 1 Stability tests connected to snow profile 950 moh nordvendt

ObsID: 185586

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:54

369 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE Comment:  Umulig å få fram på bildet, men skredet er inni i sola, venstre del av bruddkant starter rett under spiss ‘mellomtopp’.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S Flakskred under toppen av storknubben mot s/sø. Svært bratt leheng. Gikk sikkert i natt i forbindelse med snøfall. Str 2-3.

ObsID: 185545

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:40

953 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mye løs snø
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vindtransportert snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Mykt lag. Går dette, går sannsynligvis også kantkornlaget som ligger dypere.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kant i alle himmelretninger. Mye snø i alle himmelretninger. Myke flak. Akkurat store nok til å huke av stor gjenkjennelig krystall.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger som er lett å påvirke. Det forventes myke flak, men str. 2 skred. Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger under myke flak av nysnø. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, så når vinden kommer i morgen vil det danne seg hardere flak på kantkornlaget i leheng. Skredene vil kunne bli store, str. 3. Høyere skredfare pga større fokksnøflak i leheng. Naturlige skred forventes.

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 650 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Noen steder er det 40 cm nysnø tilgjengelig for vindtransport.

Danger Sign

Recent snowdrift I østside

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for vindtransport (30-40 cm). Litt ujevnt fordelt.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små. Ikke store, men lokale på toppen av ryggen. Kjente at jeg tråkka og påvirke noe lokalt.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s 50% clouds

Coloumn Test

ECTP16@35cmQ2 Poor

ObsID: 185625

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.