Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Sunday 2019-03-17

2
Moderate
Published:

Use caution on recently loaded slopes, wind slabs can still be triggered by high additional loads. In the alpine a rain crust/facets interface can be triggered by a single skier. Deep the snow pack an old persistent weak layer can still be triggered by high additional loads and produce large avalanches.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-25 °C to -14 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-26 °C to -22 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.03.2019 kl. 16:43

100 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavler og utløsningsområder Huset 1 og 2.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sverdrupbyen området
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet nord fra gruve 2.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavler og utløsningsområder Nybyen 1, 2, og 3
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nybyen 4, 5, 6

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et lite fokksnø problem på Platåfjellet og på Sukkertoppen. Begrenset løssnø i skredbanene i øyeblikket. Vurdering gjelder til lokalvarslingen. Strong winds and snow tomorrow will change the avalanche situation in town. However, unless the deeper facets on the December melt freeze package are activated, I think whatever snow we end up getting tomorrow on top of the existing wind slab problems (currently with expected size <2) will be the main concern.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Bilder fra 1200 i dag. Vestvendte sider i Longyeardalen er for det meste avblast, med et fokksnø problem i øvre utløsningsområdet på Sukkertoppen. Utløsningsømråder under toppskavlene på Gruvefjellet er avblast og der ligger begrenset snø tilgjengelig for medrivining i skredbanene. Uløsningsområder på Platåfjellet ser ut å ha et lite fokksnø problem, men størrelsen av forventet skred er begrenset.

ObsID: 186774

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.03.2019 kl. 14:32

850 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  HoltH@unis

Notes

Drove Blekumbreen, Tellbreen, Flowerpasset / Flowerdalen and back Adventdalen. A decent amount of SAFT (generally 5 - 10 cm) in the Tellbreen Ottofjellet area -- otherwise the snow surface is much harder with more limited SAFT throughout the areas I observed.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Winds picked up around noon in the tellbreen area from sout-southwest. Readily transporting up to 10 cm SAFT (snow available for transport).

Weather

No precipitation 8 m/s from SW ↗ 65% clouds Clear skies earlier in the day gave way to clouds and increasing winds between 1200 and 1400. Increasing southerly winds.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 1 - Small N, NE Developing storm slab problem in isolated leeward areas. Increasing SSW winds in the early afternoon began transporting snow in the Tellbreen area. Near ridgetops it was possible to trigger small str 1 slabs within this freshly transported snow.

ObsID: 186773

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.03.2019 kl. 14:00

400 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  På Frithamn opptil 10-15 cm løs snø i noen områder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot Gangskaret fra Frithamn
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis

Notes

Kjørt lillerunden med scooter og en liten skitur på Frithamn. God sikt for å observere fjellsidene.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Ytterst i Bødalen rundt 5 cm løs snø. Også det samme igjenom Fardalen og mot Colesdalen . På Frithamn ligger det mellom 5 og 10 cm løs snø, høyt i snødekket så har man islaget fra underkjølt regn, iståke tidligere i vinter. Ytterst i Todalen og Advendalen opptil 5 cm løs snø, varierende utbredelse.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -15 °C 5 m/s from E ← 50% clouds Overskyet med noen gløtt av sol.

ObsID: 186798

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.03.2019 kl. 12:46

800 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vestsiden av ryggen mellom Lars H og Sarkofagen.Litt skjerma Lo side etter vind fra Ø i går
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Løs snø i mer skjerma forsenkninger på Larsbreen mot Lars H
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Blyanten peker på det tynne skare laget.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et lite fokksnøproblem og kantkorn under tynt skarelag, med relativt liten utbredelse gir skredprobleme i dag. Forholdene virker stabile i dag. Nå kommer det inn vind og nedbør. det har allerede begynt å snø mye i vestlige deler av regionen ( Grønndalen og Barentsburg). Vinden vil dreie fra SØ til NV. Så vi vil få fokksnøproblem i de fleste eksponeringer. Kantkorn under regnskaren er en skummel joker som kan komme i spill igjen og muligens gi naturlig utløste skred i de fjellsider der den ligger - Longyearbreen - Fardalen - Bødalen - Todalen og Gangdalen, der er den blitt observert Forecast correct Likte varselet godt. Ryddig og fin tekst, oppdatert og beskriver forholdene godt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt. Ikke mye fokksnø som er blitt flytta på heller.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Denne uken har jeg vært på skitur fra Longyearbyen, via Foxdalen, Fleinisen , Tverrdalen, Reindalen,, Kokbreen og Tverrdalen / Todalen. Samt på Obstur i dag til Larsbreen. I løpet av denne uken i felt har jeg ikke observert noen faretegn. Snødekket virker stabilt i denne østlige delen av regionen. Snødekke beskrivelsen på varsom beskriver godt de forholdene jeg har observert i dette området. I tillegg er det som vanlig merkbart mye mer snø skjerma Nord / sør daler. Som innerst i Todalen / Gangdalen og Bolterdalen / Tverrdalen. Den tynne regnskaren fra 23. Feb har jeg kun observert i dag på obstur ved Longyearbreen og tidligere i Fritthamn. Så denne finnes kun i noen fjellsider i regionen. Det har blitt flytte litt snø etter vind fra Øst lørdag.

Danger Sign

No signs observed

Weather

80% clouds

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 1 Stability tests connected to snow profile Profil tatt i vestvendt siden ned mot Longyearbreen fra Sarkofagen / Larsbreen. Representativt for steder som har samlet noe snø etter vind fra Øst.

ObsID: 186748

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.03.2019 kl. 11:09

413 masl

Kjoers (Unknown)

Image Of Coloumn Test
Image 1 of 3 Of:  Coloumn Test Copyright:  Kjoers
Image Of Coloumn Test
Image 2 of 3 Of:  Coloumn Test Copyright:  Kjoers
Image Of Coloumn Test
Image 3 of 3 Of:  Coloumn Test Copyright:  Kjoers

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ved noe ekstra tilleggsbelastning blir nok det svake laget enda lettere å løse ut. De kommende dagers nedbør og vind tilsier økende faregrad. Det øverste laget av tørr løssnø vil utvikle seg til å skape et flaksskredproblem ved økende vind. Forecast too low I morgen økes faregraden til 3, og det er nok riktig.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes SE

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry 15-20 cm lett f-hard nysnø/snøfokk oppå skare

Coloumn Test

CTM12@20cmQ1 Medium Kantkornlag under skare v/20 cm dybde.

Weather

No precipitation -17 °C 4 m/s from E ← 50% clouds

ObsID: 186759

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.03.2019 kl. 18:00

705 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis Comment:  Mye mindre vind i dag i området Longyearbreen / Fardalen enn i byen. Fortsatt 2-5 cm snø tilgjengelig for transport her. Ingen fokksnøflakutvikling observert

Danger Sign

No signs observed

Weather

-20 °C 0 m/s 3% clouds

ObsID: 186601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.03.2019 kl. 13:36

107 masl

Audun@unis (***)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene, opptil 2 m . Flaket som sprekker opp er 10 cm 1f vindpåvirket. Det glir på et 3 cm kantkornlag med krystaller opp til 4 mm. Kun observert i dette HENGET. SØ vendt

ObsID: 186619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.03.2019 kl. 13:30

369 masl

Martini@unis (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Martini@unis Comment:  Vinden har lagt inn dyner med fokksnø i nordvent terreng. Hardhet fra 1F til P. N vendt side
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot S, Platåberget med varden. Lett snøfokk
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Martini@unis Comment:  Tynne flak i N vendt side som har fått sidelast. Lett å tråkke ut flak mellom sporene. Ligger på nedføyket nysnø. Varierende hardhet, der flakene er 1F får man oppsprekk, der snøen er mykere får man lite eller ingen oppsprekk. Varierende utbredelse av fokksnøflakene, gjelder noen eller få brattheng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  NV del av Platåberget mot S Nordenskiold toppen i bakgrunnen. Lite løs snø tilgjengelig for transport på platået. Snødekket har en skorpe på et par cm 1F hard over 5 cm løsere snø. Rabber er avblåst
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Varierende hardhet på fokksnøen, "papp snø" bryter rundt skiene, liten evne til forplantning. Varierende utbredelsr av fokksnøen i denbe siden. Ligger som dyner.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  V vendt heng 150moh som har fått snølast fra Ø, her får jeg noen plasser skytende sprekker ut fra skiene, 2-3m lange. Før også et par svake drønn. 1F hard fokksnø som ligger over nedføyket nysnø. Det er den harde fokksnøen (overgang myk - hard)som er mest potent, får ikke samme utslag i myk fokksnø. Flakene er 5-10 cm tykke
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Får oppskrekk mellom skisportens i le side N vendt som har fått sidelast på 350 moh også her er det den harde 1F fokksnøen som er mest potent og i overgangen mellom myk og hardere fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet mot sø
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Sukkertoppen med vannledningsdalen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter 2 - Medium N, SW, W, NW above 300 masl Hovedsakelig så har vestvendt terreng fått et tynt lag med fersk fokksnø etter natta og formiddagene vind fra Ø. Varierende utbredelse av fokksnøen gjelder for noen få heng. Det var lite snø tilgjengelig for transport når vinden tok tak.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Nordvent side opp mot Platåberget med en del mikroterreng, har fått snølast både fra topp og side de siste 24t, varierende snødekke fra vindpakket myk til avblåst og is. Den vindtransporterte snøen er hardest i høyden der vinden har tatt mest.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S og Ø har flyttet snø inn i vest til nordvent terreng det siste døgnet. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport før vinden tok tak i går kveld

Weather

No precipitation -18 °C 7 m/s from E ← Kaldt og skyfri himmel.

ObsID: 186577

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.03.2019 kl. 12:28

270 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Coloumn Test
Image 2 of 6 Of:  Coloumn Test Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  snø i lufta. kl 1158 toppen av Sukkertoppen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 5 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  wind transport / cornice accretion. Gruvefjellet 1215.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate New wind slab problems on westerly aspects. Relatively limited distribution and expected size only to str 2. Ongoing wind loading and cornice accretion on westerly aspects. Not too much snow still available for transport. Noteworthy new load on sukkertoppen's upper release area to be monitored with more precip Monday. Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Easterly winds have worked the snow surface on Sukkertoppen. Most areas are either blown back down to the February 23rd crust or have non-continuous 1F+ wind deposits from the last 24 hours. The only area with concerning loading is the upper release area on Sukkertoppen, where up to 30 cm of P hardness wind slab has accumulated in the last 24 hours. North side of sukkertoppen is stripped by the winds...still a very small amount of snow available for transport at plateau level, with visible saltation layers on Gruvefjellet from Sukkertoppen.

Coloumn Test

ECTPV@30cm Poor

CTV@30cmQ1 Poor Brudd gikk under ferske fokksnø

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk på vestvendt side av Sukkertoppen og på Gruvefjellet. Downslope winds / saltation layers on Sukkertoppen.

Weather

No precipitation -19 °C 12 m/s from E ← Kaldt, klart, vindfullt vær. Kraftig ø/nø vind på sukkertoppen. Moderat snøfokk.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium W, NW Easterly winds and snow over the past 24 hours has deposited 1F+ to P hardness windslabs primarily on Westerly aspects. Stability tests indicate these wind slabs are unstable where they have been deposited on top of a lower density layer of near surface facets, surface hoar, and decomposing precip particles. However, I saw no obvious signs of instability while walking and jumping on the fresh wind deposits. Fresh wind slabs felt well-bonded to the older snow surfaces that consisted of harder snow or crust. This avalanche problem was confined only to sukkertoppen's upper release area on my obstur up Sukkertoppen and down vannledningsdalen.

Snow Profile

3 stratigraphy layers observed Just dug down to the old snow surface at 290 moh to do quick stability tests on the new wind slabs.

ObsID: 186573

Nordenskiöld Land / Lars Hiertafjellet

Snow

16.03.2019 kl. 12:15

785 masl

Jonas Junker (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound On Saturdaz, 17.03.2019, two groups heared a clear "woom" sound of a collapsing layer when approaching the top via the upper part of Larsbreen respectively via the northward leading ridge at around 12:15

ObsID: 186679

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.