Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2019-04-21

1
Low
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
0 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

20.04.2019 kl. 12:48

1488 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest

Weather

5 m/s from SW ↗ 90% clouds Skya til på morgonen. Litt vind på toppen

Snow Cover

Other Moist Fast og fint, bærande snødekke

ObsID: 191995

Indre Fjordane / STRYN

Snow

19.04.2019 kl. 15:45

1241 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  LarsO@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 12 °C 4 m/s from S ↑ 10% clouds Lettskyet pent og varmt vær.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 500 masl Wet loose snow Wet Øverste 40cm er våt, smelteomvandla snø. Et par islag med vått kantkorn i mellom.

Avalanche Activity

19. Apr. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stort sett stabile forhold, men en må forvente solutløste våte løssnøskred i bratte solvendte sider. Det er flere lag av kantkorn mellom skare nær overflaten, men dette er stortsett påvirket av fukt og varme og er i ferd med å bli smelteomvandlet. Det fins et lag med tørre kantkorn på ca 40cm dyp og disse vil kunne utgjøre et svakt lag når de overliggende islagene svekkes. Enkelte sigesprekker er observert i bratte S,SV-sider. Fravær av nattefrost fremover vil antageligvis øke hyppigheten av våte løssnøskred og fukten vil trenge lengre ned i snødekket. Antar likevel ikke at faregraden vil stige nevneverdig. Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Enkelte sigesprekker i solutsatt terreng.

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed

ObsID: 191891

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

19.04.2019 kl. 13:57

1375 masl

Vidar@obskorps (****)

Weather

2 °C 3 m/s from S ↑ 10% clouds Ikke nattefrost på 1400.

Snow Cover

220 cm in total Snow line at 450 masl. Layered snow begins at 900 masl Wet loose snow Moist Snødekket ser ut til å ha absorbert temperaturøkning med begrenset skredaktivitet (nedstryn). Komprimering har skjedd sakte over lang tid, så gjennomsynket er ikke så stort selv om nattefrosten forsvant. På 1400 m går oppfuktning/omvandling ned en halvmeter der det var tørr base for to dager siden.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Spontaneous release Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW

Tests

CTN Good 1400 V

Avalanche Danger Assessment

1 Low Mest omvandling/midlertidig svekkelse i nordhellinger, men tviler på reaksjon i gamle kantkornlag. Forutsigbar risiko for våte løssnøskred. Obs skavlbrudd og svaskred. Stabilisering i nordhellinger. Noen dager uten nattefrost vil nok gi noen få større vårskred som kan være vanskelig å forutse. Ikke så mange glippesprekker foreløpig. Temperaturøkning tilsier at fg2 er riktig. Fg1 avspeiler det jeg så i dag.

ObsID: 191889

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

19.04.2019 kl. 13:33

1318 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1320 moh mot nordaust
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Tortnegrøegga. Storaksla i venstre kant, og Jølstravatnet bak til høgre
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande våt snø og våt bærande fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Bjørgja og Storaksla
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Våtedalen, lite snø i svært bratt sørvendt terreng

Weather

4 m/s from SE ↖ 60% clouds Svak vind på toppen. Tynt slør av høge skyer, men sola varmar godt.

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet Vått snødekke austvendt når sola har stått på i formiddag, vekslande våt laus snø, og fastare våt fokksnø. Frå 1200 moh mot nordaust fuktig snødekke. I sørleg sektor er snødekket smelteomvandla og mjuknar fort når sola kjem på.

Avalanche Activity

19. Apr. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte naturleg utløyste våte skred i svært bratt terreng. Skiløparar kan også løyse ut små våte skred i brattheng.

Tests

CTE8Q2 Medium

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabilt snødekke. Men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte våte skred i bratt terreng. Vær obs i områder med sigesprekker der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag, der kan det gå glideskred Ingen store endringar. Dersom nedbør av betydning natt til søndag kan det auke skredfaren noko. Forecast too high

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 191884

Indre Fjordane / STRYN

Snow

19.04.2019 kl. 12:56

397 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

No precipitation 12 °C 2 m/s 25% clouds Lettskyet pent med tynt slør foran sola.

Snow Cover

0 cm in total

ObsID: 191869

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

19.04.2019 kl. 10:54

596 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga i Stardalen

Weather

No precipitation 7 °C 40% clouds Fint vêr, delvis eit tynt slør av høge skyer.

Snow Cover

Snow line at 450 masl Crust Moist Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Fryst på til skare i overflata frå 600 moh. Blir raskt mjukare når sola kjem til.

ObsID: 191855

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.