Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2019-03-26

3
Considerable
Published:

Above the new snow line the danger will increase in lee areas. Wet loose avalanches are the biggest problem below new snow line, the danger increases in the afternoon, when the rain sets in.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft.
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to fresh breeze from the west during the afternoon.
-9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from north., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-9 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / KVINNHERAD

Snow

25.03.2019 kl. 17:40

862 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Om lag 20+ cm laussnø siste 24 timar.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Tidvis lett til moderat snøfokk.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  CTE#6@20Q3 - middels stabilitet. Dårleg evne til bruddforplantning.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurderer skredfaren til 2 der eg var i dag, men det er rimeleg å anta at den er litt høgare (FG 3) for regionen sett under eitt mtp vêret som har vore. Fokksnøen som vart danna i helga byrjar å stabilisere seg. Det er meldt litt vind i høgda høgda i ytre del av regionen frå i kveld av. Basert på vêrmeldinga, så ser det ut til at indre del av regionen får meir vind (liten til stiv kuling) i kombinasjon med snø i frå i kveld og ut dagen i morgon/til onsdag. Primær vindretning er frå nordvest. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport. Dette vil, om vêrmeldinga slår til, føre til danning av fokksnøflak i søraustleg eksposisjon. Forecast correct

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Layered snow begins at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Moist Det låg nysnø på om lag 200 moh i dag tidleg. Mildare vêrtype har ført evt ny nysnøgrense høgare opp. 6 grader på 100 moh i skrivande stund mot 2 grader i dag tidleg.

Danger Sign

Recent avalanches Enkelte mindre laussnøskred, samt ispedd mindre nysnøflak, i sørvendte sider. Maks str. 1 på dei eg observerte, men knapt nok det. Som stabilitetstest synte har dei tilsynelatande liten forplantningsevne. Om ein er i eksponert nok terreng, kan dei likevel ha ein viss konsekvens om dei er store nok til at dei dreg deg ut av balanse.

Weather

No precipitation -0.7 °C 5 m/s from W → 60% clouds

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed 1 Stability tests connected to snow profile

ObsID: 188136

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snow

24.03.2019 kl. 14:40

87 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow 0 °C Seljestad (800moh) kl 17:41 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 187946

Hardanger / Ingahogg

Snow

24.03.2019 kl. 12:36

817 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  Cato Leganger Comment:  Flaket som sklir ut på underliggande hagl/nedbrutt nysnø.
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Cato Leganger Comment:  Hagl som er plukka ut frå toppen av bruddflata.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger Comment:  Relativt dårleg sikt. Varierande mengde snø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Cato Leganger
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  Cato Leganger Comment:  Det veksla på å hagle, sludde og snø. Berande snødekke - sank eit par cm nedi. Kram, fuktig - tørr snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Laga i snødekket har bunde seg relativt godt opp til 800+ moh. Over dette høgde intervallet vil det truleg vere større fare for flakskred med nysnøflak over nysnø som problem. Med tanke på herskande vindretning siste dagar (frå vest/sørvest) vil skredfaren vere størst i motsette eksposisjoner - mot nord/nordaust. Skred med str. 2-3 er rimeleg å anta at kan gå. Auka nedbørsintensitet vil føre til større belastning på snødekket. Dette vil føre til større skredfare. Det er begrensa mengde snø under 600 moh. Nedbøren vil truleg falle som relativt tørr snø over 700 moh. Under dette kan auken i nedbør resultere i enkelte våte laussnøskred. Over dette høgde intervallet vil potensialet for tørre flakskred vere stor. Forecast correct

Avalanche Activity

24. Mar. During the day No avalanche activity Observerte ingen skredaktivitet, men det skal takast med ei klype salt då sikten var rimeleg sparsom.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 650 masl. Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Varierande snødjupne. På flatmark frå 600 moh og opp varierer det frå 10 cm til 100+ cm i leformasjoner. Overflata var tørr-fuktig til 7-800 moh. Kram snø som ikkje lot seg flytte med det som vanlegvis ville generert lett snøfokk. Truleg tørrere snø høgare oppe.

Danger Sign

No signs observed Litt dårleg sikt, men observerte ingen fareteikn i løpet av den vetle runden eg hadde.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 700 masl I det området/høgda eg var på i dag, vil eg anta at det kan gå str. 2 skred, men testen synte relativt dårleg evne ti bruddforplantning. Mykje energi går ned i det relativt tjukke nysnølaget under. Men, som nemnt, vil eg anta at det skredproblemet kan ha større potens høgare opp der flaka er meir bundne og omvandlinga i snødekket ikkje har kome så langt pga lågare temp. Regionen er stor, og eg veit det har vore meir vind/snø andre stader. Difor er det rimeleg å anta at det kan gå str. 3 skred, spesielt om ein i tillegg skal ta med i betraktning at det er meldt meir snø/nedbør utover dagen.

Weather

Hail 0 °C 6 m/s from W → 100% clouds Vekslende vêr. Ein del haglbyger, men med innslag av snø/sludd.

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 9 temperature points observed 2 Stability tests connected to snow profile

ObsID: 187912

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.