VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 12. april til tirsdag 23. april

Det går mot vår og isen er svekket i lavlandet nær kysten fra sør i Troms og sørover. Særlig svekket er isen på Vestlandet der det er registrert isfrie vann helt opp til 500 moh.

Utover i påsken blir det enda mildere i hele landet, og den lavestliggende isen vil forvandles til våris og miste bæreevnen. Dette er den den farligste istypen da det er vanskelig å vurdere bæreevnen og nesten umulig å ta seg opp av hullet igjen. Les mer om våris på Isskolen.

Snøsmelting øker vannføringen og svekker isen der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

Men litt inn i landet og opp i høyden er det ennå gode isforhold i hele landet. I Rogaland kan riktignok isen bli farlig svak helt opp til 800 moh i løpet av påsken.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Barn på isen. Barn har ingen forutsetning for å forstå at mørk våris er ekstremt farlig. Bor du nær en liten pytt eller elv, så snakk med barna om dette. Ta de gjerne med til vannet og vis hvor svak isen er. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under våre viktigste ferdselsråd for årstiden, som du finner under de detaljerte isvarslene for hvert område. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!
 

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Isen legger seg ofte til ulik tid selv på samme vann. Overgangen mellom is av ulik alder, og dermed ulik tykkelse og bæreevne, er ofte synlig. Det kan være en liten forhøyning på isen, men oftest synlig som en fargeforandring. Sjekk alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje.

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier