Is

LandsoversiktLandsoversikt fredag 21. oktober 2016
Isleggingen er i gang på svært små vann over ca 900 moh etter noen kalde og klare dager, noe lavere i Troms og Finnmark. Også i kalde dalsøkk i lavlandet og på Finnmarksvidda kan en ha islegging. Til uka får vi en noe kaldere værtype med temperaturer under null i indre og høyere strøk noe som er gunstig for videre islegging og istilvekst.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Og ikke glem at du kan lære mer om is på ISSKOLEN lenger ned på siden.
Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Sikker ferdsel på is.

NVE ønsker å øke kunnskapsnivået slik at ferdsel på is blir lystbetont når forholdene er gode, og ulykker unngås når forholdene er dårlige. Trygg is kan være misvisende da nesten alle vann har områder med usikker is. Les mer på

Isskolen

Senast oppdatert: 2016-10-21