Aktsomhetsnivåer - flom

 AktsomhetsnivåFlomstørrelse og skadeomfang

4

Varsel om flom

Vannføring/vannstand som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på bebyggelse og infrastruktur i store deler av varslingsområdet.

 

3

Varsel om flom

Vannføring/vannstand som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder.

 

2

Varsel om flom

Minst et av følgende tilfeller:

  • Fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
  • Spesielt stor vannføring/vannstand for årstiden.
  • Det ventes vannføring tett oppunder oransje nivå.

Det kan forekomme store flomskader og problemer lokalt.

1

 

Ingen spesiell fare.

 Skadeomfang er ikke nødvendigvis relatert til nivå, men til infrastruktur og øvrig skadepotensial i varslingsområdet.

En flom av en viss størrelsesorden kan i noen vassdrag føre til store skader, mens det i andre vassdrag ikke blir skader. Dette vil avhenge både av de materielle verdier langs vassdraget og av elveløpets karakter. Det er ikke mulig å bruke gjentaksintervaller som en fasit på hvor store skadene av en flom vil bli. Enkelte steder kan det bli skader etter en middelflom, mens en andre steder må opp i flommer med mange års gjentaksintervall før skader inntreffer. Det viser seg likevel at det i det store bildet er en god sammenheng på størrelsen til flommen og størrelsen på skadene.

Varslingstjenesten benytter gjentaksintervall som hjelpemiddel for å angi varslingsnivå for flom. Rødt nivå varsles ved forventet vannføring/vannstand med mer enn 50 års gjentaksintervall, oransje nivå varsles når det forventes mer enn fem års gjentaksintervall.

Senast oppdatert: 2014-10-27